ePub Terusir ePub

by Hamka

Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Meninjau, Sumatera Barat dan kembali ke Rahmatullah pada 24 Julai 1981 di Jakarta. Nama sebenar Hamka ialah Haji Abdul Malik bin Karim bin Amrullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh pendakwah yang disegani dan dihormati di rantau Nusantara, juga seorang yang bijak dan mahir dalam bidang kesusasteraan, penulisan kreatif dan prolifik. Beliau juga adalah seorang pujangga ulung dan ahli fikir Islam tersohor.

"Diberinya gelaran yang buruk kepada perempuan itu, dinamainya 'sampah masyarakat', dinamainya 'bunga mengandungi racun', 'kupu-kupu malam' dan lain-lain nama yang hina dan buruk. Padahal dia sendiri yang menyuruh mereka sesat ke dalam lembah itu."

"Dikutuk perempuan itu, ditimpakan segala macam kesalahan kepadanya, dikatakan dia wakil iblis, perdayaan syaitan, pahdal lelaki itu yang lebih iblis..."

(http://www.ujanailmu.com.my)

eBook tags: terusir, epub, download, epub, hamka

Download Terusir (ePub)

ePub Terusir
DownloadePub (1.2Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
PublisherPustaka Dini
Pages count112
eBook formateBook, (torrent)En
File size1.2 Mb
Book rating4.21 (149 votes)
 rate rate rate rate rate