ePub Det medeltida Skåne ePub

by Peter Carelli

Detta är en guidebok till Skåne sett ur ett arkeologiskt perspektiv. Under medeltiden var Skåne en viktig del av det danska riket, ett faktum som har kommit att påverka landskapet på en rad olika sätt. Det danska inflytandet löper som en röd tråd genom hela boken.

Peter Carelli beskriver här vad som utmärker det bördiga skånska jordbruket och Öresunds betydelse för långväga sjötransporter. I ett avsnitt om kyrkor och kloster får vi läsa om Skånes kristnande och medeltidens religiösa liv. Domkyrkan i Lund och klostren i Dalby, Herrevad, Bosjö och Bäckaskog presenteras utförligt. Skåne är även rikt på borgar och befästningar. En av de mest kända är Glimmingehus, som också pryder omslaget till denna bok.

Här beskrivs även den specifika stadskultur som växte fram under medeltiden. Bland annat presenteras Lund, Helsingborg, Malmö, Ystad, Landskrona, Ängelholm, Båstad och Trelleborg.

eBook tags: det, medeltida, skåne, epub, download, epub, peter carelli

Download Det medeltida Skåne (ePub)

poster not found
DownloadePub (7.3Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
PublisherHistoriska media
Pages count320
eBook formatPaperback, (torrent)En
File size7.3 Mb
Book rating3 (1 votes)
 rate rate rate rate rate