ePub جامعه شناسی زنان ePub

by Pamela Abbott

criticising & re-reviewing the sociology from the feminist perspective.

نگرش‌های فمینیستی و پژوهش فمینیستی هرچند اکنون از سوی جامعه‌شناسی مردمحور رایج به رسمیت شناخته می‌شود اما هنوز در حاشیه مانده است. این کتاب نشان می‌دهد که این مقولات در آموزش و پژوهش جامعه‌شناختی نقشی محوری دارند. نظریه‌های مردمحورانه و یافته‌های پژوهشی آنها، در بهترین حالت خود، ناقص‌اند زیرا نمی‌توانند دیدگاه‌ها زنان را به درستی مورد توجه قرار دهند. جامعه‌شناسی را باید از اساس بازسازی کرد تا بتواند دانشی را که فمینیست‌ها تولید کرده‌اند در دل خود جای دهد.
-پشت جلد کتاب

eBook tags: جامعه, شناسی, زنان, epub, download, epub, pamela abbott

Download جامعه شناسی زنان (ePub)

poster not found
DownloadePub (5Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
Publisherنشر نی
GanreFeminism
Pages count371
eBook formateBook, (torrent)En
File size5 Mb
Book rating3.85 (33 votes)
 rate rate rate rate rate