ePub Bližnji ePub

by Goran Petrović

O vremenu ispunjenom melanholijom i tugom, o nesporazumima, o izgubljenosti u prostoru i vremenu, o ništavilu, o sitnicama koje život znače, o muzici i slikarstvu, o čitanju i (d)opisivanju, o putovanju - tematske su okosnice čudesne knjige priča "Bližnji" Gorana Petrovića. I u strukturnom i u narativnom smislu u "Bližnjima" se ovaj pisac predstavlja kao nenadmašni majstor priče i pričanja. Goran Petrović je, nesporno, majstor i kratke priče, i pripovetke, i novelističke kompozicije, ali i pisac koji veoma dobro zna šta su vrednosti moderne pripovedačke tradicije i kako se ona može oplemeniti u sasvim novom postmodernističkom kontekstu.

eBook tags: bližnji, epub, download, epub, goran petrović

Download Bližnji (ePub)

ePub Bližnji
DownloadePub (6.4Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
PublisherNarodna knjiga, Beograd
Pages count128
eBook formatHardcover, (torrent)En
File size6.4 Mb
Book rating4.07 (15 votes)
 rate rate rate rate rate