ePub غزلداستانهای سال بد ePub

by نادر ابراهیمی

در نسبت با دیگرکتاب‌های مؤلّف، بس‌یار ضعیف. احتمالاً از نخستین تجربه‌های نویسنده‌گیِ مرحوم ابراهیمی باشد. با فضایی متأثّر از مبارزه‌ و سال‌های استبدادِ شاهنشاهی یا غیرش. خیلی معلوم نبود کی به کیست. روزبهان.‏

eBook tags: غزلداستانهای, سال, بد, epub, download, epub, نادر ابراهیمی

Download غزلداستانهای سال بد (ePub)

ePub غزلداستانهای سال بد
DownloadePub (3.2Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
Publisherروزبهان
eBook formatPaperback, (torrent)En
File size3.2 Mb
Book rating3.24 (112 votes)
 rate rate rate rate rate